XIII edycja Forum

Miejska Sztuka Ogrodowa


środa, 7 października 2020 r.

godz. 10:00 - 14:00

"OZE Nowe Perspektywy"

Biogaz, biometan, biomasa - szanse dla samorządu i gospodarki komunalnej


ONLINE

wtorek, 29 marca 2022 r., od godziny 9:00

Zapraszamy do oglądania webinarium

MIEJSCE:

DATA:

GODZINA:

ON-LINE

29 MARCA 2022 R.

9:00-14:00


Zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone wykorzystaniu biogazu, biometanu i biomasy w polskich samorządach oraz instytucjach i przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną.

Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym biogazu. Wynika to przede wszystkim z dobrze rozwiniętego sektora produkcji żywności, a także z dużej powierzchni użytków rolnych. Dlaczego więc działa u nas ledwie nieco ponad 100 takich instalacji, podczas gdy np. u naszych zachodnich sąsiadów jest ich niemal 9,5 tys.?

Biogaz możemy pozyskiwać z wielu substratów - kukurydzy, gnojowicy, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego,
z przetwórstwa żywności, cukrowni, rzeźni i ubojni, gorzelni, browarów oraz mleczarni, a także z przeterminowanej żywności. Wielką wartość energetyczną mają odpady kuchenne. W końcu, biogaz pozyskiwać możemy ze składowisk odpadów.

Skoro mamy tak duży potencjał, dlaczego efektywnie go nie wykorzystujemy? Spróbujemy zastanowić się nad tym pytaniem podczas najbliższego webinarium on-line.

Zapraszamy do udziału i dyskusji!

Dominik Szymański

redaktor prowadzący

"Energia i Recykling"

 • Zarejestruj się wypełniając poniższy formularz
 • Na wskazany e-mail, dzień przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

Dla kogo webinarium?

 • inwestorów planujących budowę biogazowni
 • właścicieli działających instalacji
 • zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
 • właścicieli dużych gospodarstw rolnych
 • przetwórców rolno-spożywczych
 • kierowników ubojni i ferm drobiu
 • dostawców technologii i urządzeń
 • doradców finansowych i ubezpieczeniowych
 • przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej
 • przedstawicieli gospodarki komunalnej
 • przedstawicieli branży biometanowej
 • firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej

Udział zapowiedzieli:

 • Michał Herrmann, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
 • Izabela Samson-Bręk, Krajowa Izba Biopaliw
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego UPEBI
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, dr Andrzej Lewicki, Pracownia Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”
 • Marcin Trupkiewicz, TTW-LEGAL LAW FIRM, Tarka Trupkiewicz & Partners
 • Ilona Olsztyńska, SGS Polska
 • Dr hab. Magdalena Szymańska, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Andrzej Bobrowski, Mirosław Michalak, Biogazownia Przybroda
 • Anna Rozkosz, Metacon AB
 • Artur Olesienkiewicz, POLBIOTECH
 • Mateusz Nowak, Tomasz Kajdan, Biowatt SA

PROGRAM

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

8.30 – 9.00

Logowanie i rejestracja uczestników na platformie ZOOM


9.00 – 9.10

Dominik Szymański, miesięcznik "Energia i Recykling"

Rozpoczęcie webinarium "OZE Nowe Perspektywy - Biogaz w samorządach i gospodarce komunalnej"


9.10 – 9.30

Tymoteusz Mądry, ASPIRATIO Consulting

Prawne uwarunkowania dla inwestycji biogazowych


9.30 - 9.50

Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw

Biometan szansą na zazielenienie transportu publicznego


9.50 – 10.10

Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Uruchomienie rynku biometanu i biowodoru poprzez najnowsze regulacje


10.10 – 10.30

Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Prawna Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy

Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie biogazu i biometanu


10.30 – 10.50

Sylwia Koch-Kopyszko, GSS CERT

Przyszłość biogazu w kontekście Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Dyrektywy UE RED II


10.50 - 11.10

Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

Planowanie rozwoju i zarządzanie systemami ciepłowniczymi wykorzystującymi biomasę – międzynarodowe narzędzia i dobre praktyki


11.10 – 11.30

dr Andrzej Lewicki, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inwestycje w biogazownie - dobre przykłady


11.30 – 11.50

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Możliwości produkcyjne biogazu z odpadów i składowisk odpadów na przykładzie ZUOK „Orli Staw”


11.50 – 12.10

Dr hab. Magdalena Szymańska, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Substrat – uciążliwy odpad czy cenny surowiec?


12.10 – 12.30

Ilona Olsztyńska, SGS Polska

Kryteria zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy, w tym biogazu


12.30 - 12.50

Mirosław Michalak, Dynamic Biogas

Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce


12.50 - 13.20

Andrzej Jurkiewicz, eGIE Opole

Jak uzyskać samowystarczalność energetyczną gospodarstw z wykorzystaniem mikrobiogazowni Uczestnikom oferujemy:

bezpłatny udział

kilka godzin interesujących prelekcji

dyskusję on-line z doświadczonymi profesjonalistami i praktykami

brak kosztów przejazdu, wygodę oraz bezpieczeństwo udziału

Partnerzy

Patronat medialny

Kontakt

Dominik Szymański

organizacja

Anna Piechowiak

reklama i promocja