XIII edycja Forum

Miejska Sztuka Ogrodowa


środa, 7 października 2020 r.

godz. 10:00 - 14:00

Webinarium
OZE Nowe Perspektywy - Biogaz w samorządach

i gospodarce komunalnej

4 marca 2021 r., godz. 10:00-15:00

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo webinarium

MIEJSCE:

DATA:

GODZINA:

PRELEGENCI:

ON-LINE

4 MARCA 2021 R.

10:00-15:00

15

Zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone wykorzystaniu biogazu w polskich samorządach oraz instytucjach i przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną.

Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym biogazu. Wynika to przede wszystkim z dobrze rozwiniętego sektora produkcji żywności, a także z dużej powierzchni użytków rolnych. Dlaczego więc działa u nas ledwie 114 takich instalacji, podczas gdy np. u naszych zachodnich sąsiadów jest ich niemal 9,5 tys.?

Biogaz możemy pozyskiwać z wielu substratów - kukurydzy, gnojowicy, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego,
z przetwórstwa żywności, cukrowni, rzeźni i ubojni, gorzelni, browarów oraz mleczarni, a także z przeterminowanej żywności. Wielką wartość energetyczną mają odpady kuchenne. W końcu, biogaz pozyskiwać możemy ze składowisk odpadów.

Skoro mamy tak duży potencjał, dlaczego efektywnie go nie wykorzystujemy? Spróbujemy zastanowić się nad tym pytaniem podczas najbliższego webinarium on-line.

Zapraszamy do udziału i dyskusji!

Dominik Szymański - redaktor prowadzący miesięcznik "Energia i Recykling"

Dla kogo webinarium?

 • inwestorów planujących budowę biogazowni
 • właścicieli działających instalacji
 • zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
 • właścicieli dużych gospodarstw rolnych
 • przetwórców rolno-spożywczych
 • kierowników ubojni i ferm drobiu
 • dostawców technologii i urządzeń
 • doradców finansowych i ubezpieczeniowych
 • przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej
 • przedstawicieli gospodarki komunalnej
 • przedstawicieli branży biometanowej
 • firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej

Udział zapowiedzieli:

 • Michał Herrmann, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
 • Izabela Samson-Bręk, Krajowa Izba Biopaliw
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego UPEBI
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, dr Andrzej Lewicki, Pracownia Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”
 • Marcin Trupkiewicz, TTW-LEGAL LAW FIRM, Tarka Trupkiewicz & Partners
 • Ilona Olsztyńska, SGS Polska
 • Dr hab. Magdalena Szymańska, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Andrzej Bobrowski, Mirosław Michalak, Biogazownia Przybroda
 • Anna Rozkosz, Metacon AB
 • Artur Olesienkiewicz, POLBIOTECH
 • Mateusz Nowak, Tomasz Kajdan, Biowatt SA

Program

09:00 - 09:50 - Logowanie i rejestracja uczestników na platformie ZOOM

09:50 - 10:00 - Dominik Szymański, miesięcznik "Energia i Recykling"

10:00 - 10:20 - Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Rozpoczęcie webinarium "OZE Nowe Perspektywy -Biogaz w samorządach i gospodarce komunalnej"

11:20 - 11:40 - Izabela Samson-Bręk, Krajowa Izba Biopaliw

Biometan jako odpowiedź na wyzwania sektora transportu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

12:00 - 12:20 - Ilona Olsztyńska, SGS Polska

10:20 - 10:40 - Michał Herrmann, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej

11:00 - 11:20 - Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

12:20 - 12:40 - Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, dr Andrzej Lewicki, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12:40 - 13:00 - Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

10:40 - 11:00 - Artur Olesienkiewicz, POLBIOTECH

11:40 - 12:00 - Mateusz Nowak, Tomasz Kajdan, Biowatt SA

Przyszłość biogazu w kontekście Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Dyrektywy UE RED II

Aktualne wsparcie państwa dla przemysłu biogazowego

Monitoring biotechnologiczny biogazowni jako ważny element sterowania produkcją biogazu

Biogaz 4.0 w gospodarce komunalnej

Biomasa w GOZ-ie i krajowej energetyce

Możliwości produkcyjne biogazu z odpadów i składowisk odpadów

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Biometan czy energia elektryczna (i cieplna) z biogazu - dylemat wyboru

Inwestycje w biogazownie - dobre przykłady

13:00 - 13:20 - Dr hab. Magdalena Szymańska, Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Poferment z biogazowni - uciążliwy odpad czy cenny surowiec?

13:20 - 13:40 - Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy Sp. z o.o.

Analiza systemów wsparcia inwestycji biogazowych

13:40 - 14:00 - Andrzej Bobrowski, Biogazownia Przybroda

Innowacyjne technologie produkcji biogazu

14:00 - 14:20 - Mirosław Michalak, Dynamic Biogas

Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce

14:20 - 14:40 - Anna Rozkosz, Metacon AB

Produkcja zielonego wodoru z biogazu i biometanu w założeniach polskiej Strategii Wodorowej

 • Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)
 • Na wskazany e-mail, dzień przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online
 • W dniu wydarzenia kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 • Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się webinarium
 • W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadania pytania na czacie

Webinarium krok po kroku

Uczestnikom oferujemy:

bezpłatny udział

kilka godzin interesujących prelekcji

dyskusję on-line z doświadczonymi profesjonalistami i praktykami

brak kosztów przejazdu, wygodę oraz bezpieczeństwo udziału

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Dominik Szymański

organizacja

Anna Piechowiak

reklama i promocja