Ekonomiczne aspekty inwestycji w biogazownie.

Korzyści dla samorządów i mieszkańców

Webinarium

24 kwietnia, godz. 9:00

Merytoryczna i aktualna wiedza podana w wygodny sposób przez specjalistów w branży inwestycyjnej oraz biogazowej!10

biogazowni komunalnych w Polsce

pod koniec 2022

830 tys. Mg/rok

Zapotrzebowanie na moce tego typu instalacji w 2028 r.

Profil uczestnika

 • inwestorzy planujący budowę biogazowni
 • właściciele i pracownicy działających instalacji
 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 • zarządcy biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
 • właściciele dużych gospodarstw rolnych
 • przetwórcy z branży rolno-spożywczej
 • kierownicy ubojni i ferm drobiu
 • dostawcy technologii i urządzeń dla biogazowni
 • doradcy usług finansowych i ubezpieczeniowych
 • przedstawiciele gospodarki komunalnej
 • przedstawiciele branży biometanowej
 • firmy oferujące produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej
 • dostawcy usług dla biogazowni

W programie m.in.:

 • Finansowanie budowy biogazowni, czyli co zrobić, by zyskać a nie stracić
 • Dlaczego i w jaki sposób samorządy powinny wspierać budowę biogazowni
 • Biogazowe korzyści dla mieszkańców
 • Wybór lokalizacji, technologii i substratów
Rejestracja


Promocja dla pracowników urzędów

99 zł netto

Koszt udziału

349 zł netto

24 Kwietnia 2023

9:00

Icon

W pakiecie:

Uczestnictwo w spotkaniu

Dostęp do nagrania webinaru

Możliwość zadawania pytań ekspertom - dedykowany czas

Materiały powebinaryjne

IconIconIconIcon

Program wydarzenia

9:05

Lokalne i ogólnopolskie możliwości dofinansowania biogazowni ze środków NFOŚiGW.

Kinga Świtalska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 • organizacja systemu gospodarki odpadami od mieszkańców 6 miast
 • plany rozwojowe w dobie spowolnienia gospodarczego
 • możliwości osiągania wymaganych poziomów recyklingu - szanse i problemy
 • potencjalne miejsca pozyskiwania/wytwarzania biogazu z odpadów komunalnych
 • brak podwyżek dla mieszkańców - czy to w ogóle możliwe?

Jak uzyskać samowystarczalność energetyczną w gospodarce komunalnej. Case study WCR Jarocin

 • masowe wykorzystanie paneli fotowoltaicznych
 • magazyny energii i pompy ciepła
 • produkcja biogazu w kogeneracji
 • samowystarczalność a recykling
 • samowystarczalność a finanse
 • rok 2025 Centrum Energii i Surowców

Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych

 • potencjał substratowy
 • brak barier technologicznych z wykorzystaniem substratu
 • jak poprawić jakość substratu komunalnego, czyli jak poprawić poziom selektywnej zbiórki
 • zagospodarowanie odpadów trudnych
 • stopień wykorzystania odpadów

Finansowe szanse i prawne bariery w inwestycji w biogazownie

 • dofinansowanie z programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” - dla kogo?, procedury, forma wsparcia
 • pozwolenie na budowę i funkcjonowanie biogazowni a prawo

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Jak zorganizować gospodarkę odpadami. Case study Orli Staw

9:00

Rozpoczęcie webinarium. Tomasz Czarnecki, Energia i Recykling.

9:05

Możliwości dofinansowania biogazowni ze środków WFOŚiGW

Kinga Świtalska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • organizacja systemu gospodarki odpadami od mieszkańców 23 miast i gmin
 • plany rozwojowe w dobie spowolnienia gospodarczego
 • możliwości osiągania wymaganych poziomów recyklingu - szanse i problemy
 • potencjalne miejsca pozyskiwania/wytwarzania biogazu z odpadów komunalnych
 • brak lub ograniczenia podwyżek dla mieszkańców - czy to w ogóle możliwe?

12:45

Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych - case study WCR Jarocin

Wojciech Urbański

 • produkcja biogazu w fermentacji
 • samowystarczalność a recykling
 • samowystarczalność a finanse
 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej


 • potencjał substratowy
 • brak barier technologicznych z wykorzystaniem substratu
 • jak poprawić jakość substratu komunalnego, czyli jak poprawić poziom selektywnej zbiórki
 • zagospodarowanie odpadów trudnych
 • stopień wykorzystania odpadów
 • dofinansowanie inwestycji w biogazownie
 • pozwolenie na budowę i funkcjonowanie biogazowni a prawo polskie i europejskie

10:25

Biogazownie III generacji - w czym pomogą najbardziej zaawansowane systemy fermentacji beztlenowej na świecie

Mirosław Michalak, Dynamic Biogaz

9:00

Rozpoczęcie webinarium

Tomasz Czarnecki, Energia i Recykling


9:45

Finansowe szanse i prawne bariery w inwestycji w biogazownie

Katarzyna Wolny-Tomczyk (Eco Legal, ZPPOB)

11:45 Przerwa

13:05

Specustawa biogazowa i program Energia dla wsi szansą na rozwój projektów biogazowych

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

 • projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485)
 • przewidywany wpływ programu Energia dla wsi na branżę biogazową.

10:05

Mikrobiogazownie samowystarczalność energetyczna

Andrzej Jurkiewicz, Egie

10:45

Jak zorganizować gospodarkę odpadami - case study ZUOK Orli Staw

Piotr Szewczyk, ZUOK Orli Staw

11:05

Opłacalność biogazowni komunalnych

Bartosz Siewiński, Innotech

11:25

Warunki sukcesu i ryzyka dla biogazowni

Kamil Kozłowski, Biogas Technology

 • określenie barier i potencjalnych ryzyk, występujących podczas planowania, budowy i eksploatacji biogazowni
 • aspekty sprawiające, że inwestycja biogazowa zakończy się sukcesem

12:25

Zaawansowane technologie biogazowe do przetwarzania bioodpadów. Biogazownia 4.0

Tomasz Kajdan, Biowatt

Podane godziny rozpoczęcia prezentacji są orientacyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Planowane zakończenie webinarium: 13:30-14:00

12:05

Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych

dr Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

9:25

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Katarzyna Maryniak, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Partnerzy

Kontakt

Tomasz Czarnecki

Redaktor miesięcznika Energia i Recykling

539 549 451

t.czarnecki@abrys.pl

IconIcon

Anna Piechowiak

Promocja i marketing

607 669 594

IconIcon

a.piechowiak@abrys.pl

Sprawdź inne nasze webinaria!

Sprawdzam!